Hva behandler mensendieckfysioterapeuter

Idrettsskader, forstuvninger, belastningslidelser, postoperativ behandling, ryggsmerter, senebetennelser, muskelfestebetennelser, bekkenløsning, isjias, hoftesmerter, knesmerter, fot-, ankel- og håndleddsmerter, hodepine, kjevesmerter, nakkesmerter, armsmerter, skuldersmerter, smerter mellom skulderbladene, brystsmerter med mer.

Behandlingen

Behandlingsformen tar utgangspunkt i et pedagogisk øvelsessystem som handler om å lære, bli kjent med, forstå og oppleve egen kropp for å redusere eller unngå smerter. I behandlingen lærer du hensiktsmessig bruk av kroppen gjennom øvelser, samt at terapeuten bruker spesielle behandlingsgrep og teknikker tilpasset hver enkelt pasient.

Mensendieckterapi er også en forebyggende metode i det du lærer hva du selv kan gjøre for å forbygge plager i muskel og skjelettsystemet.

Mensendiecksystemet ble utviklet av dr. Bess Mensendieck (1864-1957) på begynnelsen av 1900-tallet, og videreutviklet i Norge fra 1927.

Vi har per i dag kun individuell behandling på klinikken, og ikke gruppebehandlinger.